MIS godkänd utbildning

Få utbildningen av miljörevisorer granskad och godkänd.

Partners med MIS Godkända Utbildningar »

MIS erbjuder arrangörer av utbildningar möjligheten att få utbildningen av miljörevisorer granskad och godkänd.

Idag erbjuds miljörevisions utbildningar av många utbildningsinstitut, konsulter, högskolor och universitet. MIS inbjuder nu till möjligheten att få utbildningen granskad och godkänd.

MIS anser att det är viktigt att miljörevisorns kompetens efter genomförd utbildning dokumenteras. Detta kan ske genom kursintyg, examensbevis eller på annat sätt.

I Sverige och andra länder kan miljörevisorerna visa sin erfarenhet och kompetens genom att ansöka om personcertifikat enligt kraven i ISO 19011 eller annan kravspecifikation. MIS anser självklart att så många miljörevisorer som möjligt skall ansluta sig till ISO 19011.

Avsikterna från MIS sida är att bidra till att revisionsutbildningarna fortsatt är ändamålsenliga och håller hög kvalitet, samt att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall kunna ansöka om att bli accepterade som MIS-Godkänd Miljörevisor. Det senare under förutsättning att även övriga krav för godkännande uppfylls.

MIS ser fram emot fler ansökningar från andra utbildningsanordnare. Kontakta kansliet för vidare information.

KRITERIUM FÖR GODKÄNNANDE


Godkänd kurs

Föreningen Miljörevisorer i Sverige (MIS) granskar och godkänner kurser för utbildning av miljörevisorer och utfärdar därefter ett MIS-godkännande av kursen.

MIS vill genom godkännandet bidra till att revisionsutbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet, samt att kursdeltagarna efter genomgången kurs kan ansöka om att bli accepterade som MIS-godkänd Miljörevisor. Det senare under förutsättning att även övriga krav för godkännande uppfylls (se MIS-godkänd miljörevisor).

Förutsättningar för godkännandet
 

 • Kursens syfte är beskrivet.
 • Den sammanlagda kurslängden är minst tre dagar.
 • En kursbeskrivning har presenterats för MIS.
 • Eventuella krav på förkunskaper är angivna.
 • Kursmomenten är beskrivna 
 • Fördelningen mellan de olika momenten är angivna.
 • Följande obligatoriska moment är uppfyllda:
   - grundläggande information om ledningssystem
   - lagstiftning inom aktuellt område
   - internrevision (teori och metodik)
   - MIS etiska regler för miljörevisorer (kommer att omformas till MIS etiska regler för revisorer).
 • I kursbeskrivningen framgår det vilken litteratur/dokumentation som används.
 • Standarderna ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 alternativt OHSAS18001/AFS 2001:1/ISO45001 eller annan relevant standard är en del av den rekommenderade litteraturen.
 • Huvuddelen av de lärare som undervisar på den aktuella kursen är aktiva och erfarna inom revisionsområdet.
 • Utbildningsinstitutet har fastställt krav på lärarnas kompetens och dokumenterat detta.
 • Utbildningsgivaren har angivit examinationsformen för kursen.
 • Efter avslutad kurs genomförs kursutvärdering.

Kraven granskas av en granskningsnämnd inom MIS bestående av medlemmar ur MIS styrelse.

Representanter för MIS förbehåller sig rätten att besöka en pågående utbildning eller kontakta utbildningsgivaren för att granska utbildningens innehåll och genomförande.


Åtagande från MIS

Den godkända utbildningen publiceras i MIS tidning MiljöMissivet samt förtecknas på föreningens hemsida på sidan MIS-godkänd utbildning. MIS underhåller ett kalendarium för godkända revisionskurser i MiljöMissivet och på hemsidan. Utbildningsgivaren ansvarar själv för att aktuellt material insänds för publicering i kalendariet. Kostnaden för granskning av utbildningen är 3000 SEK + moms. Detta är en engångskostnad och ny granskning är endast aktuell om kursen genomgår en omfattande förändring. En omgranskning kostar 1000 kr + moms.

Utbildningsgivaren kan beställa en:

 • Länk på MIS hemsida till företagets start-sida
 • Länk med logo på MIS hemsidas start-sida
 • Logo och lite text i varje Missivet och logo i vår broschyr och i samband med våra aktiviteter.