Välkommen till MIS -
Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige

För dig som arbetar med revision inom miljö och hållbarhet.

MIS är föreningen för dig som vill:

Veta mer om miljörevision • Träffa andra miljörevisorer • Diskutera frågor som rör miljörevision
Bli MIS-godkänd miljörevisor

Nyheter

MIS utbildning - Integration av 4 perspektiv i ett ledningssystem

Välkomna till MIS nästa utbildning den 5 oktober...

...

MIS får ny logotype

MIS medlemmar har under våren röstat på 4 olika logo förslag som tagits fram av Envima. Styrelsen har sett behov av en ny logo nu när vi har ett nytt namn och i stort ser över föreningens hela kommunikationsmaterial.

Vinnande bidrag blev förslag 1.

...

VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

MIS Utbildning 5 okt, 5 oktober 2017 ••• RSM&CO - Internrevision av ledningssystem, 17 oktober 2017

Partners med MIS Godkända utbildningar

RSM&CoCanea

KOMMANDE REVISIONSUTBILDNINGAR HOS VÅRA PARTNERS:

• RSM&CO - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015, 20 september 2017
• RSM&CO - Internrevision av ledningssystem, 3 oktober 2017
• RSM&CO - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015, 11 oktober 2017
• CANEA - ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course, 23 oktober 2017
• RSM&CO - Internrevision av ledningssystem, 24 oktober 2017