MIS godkända utbildningar

Partners med MIS Godkända Utbildningar

  • RSM&CO (www.askengren.se)
    RSM&CO har kurserna GRUNDLÄGGANDE MILJÖLEDNING och INTERNREVISION AV LEDNINGSSYSTEM godkända. Kombinationen av kurserna uppfyller MIS krav på utbildning inom miljörevisionsområdet.
    (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)