Om Mis

MIS sprider kunskap om miljörevision och hållbarhetsfrågor

MIS sprider kunskap om miljörevision och hållbarhetsfrågor och är ett stöd för miljörevisorer och alla andra som arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi arbetar genom fortbildning, information, erfarenhetsutbyte, standarder och nätverk. MIS är föreningen för miljörevisorer, miljöchefer, konsulter, utbildare och alla andra som är intresserade av att bidra till hållbar utveckling. MIS har cirka 300 medlemmar.

  • Verksamheten drivs på ideell basis och är beroende av att medlemmar och styrelse ställer upp på sin lediga tid. MIS arbetar för att utveckla miljörevision genom utbildning, erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring.
  • MIS genomför vår- och höstmöten med intressanta föreläsare för att miljörevisorerna skall kunna hålla sin kunskap aktuell.
  • MIS har en egen tidning, MiljöMISsivet, som utkommer 4 gånger per år och tar upp nyheter inom miljörevision.
  • MIS har ett flöde av e-postmeddelanden ut till sina medlemmar om olika erbjudanden till utbildning och kompetenshöjning. Ofta har du rabatt som medlem.
  • MIS har egna etiska regler för miljörevisorer som varje medlem i föreningen förbinder sig att följa.
  • MIS arbetar för att stärka medlemmarnas revisorsroll genom att erbjuda miljörevisorer att bli MIS-godkända. Detta ger en kvalitetsstämpel, som ibland även används vid upphandling.
  • MIS stödjer även de som vill bli personcertifierade enligt ISO 19011. De krav som gäller för personcertifiering finner Du i MIS tolkningsdokument för certifiering.
  • MIS kontrollerar och godkänner utbildningar till miljörevisor/revisionsledare. Detta ger en kvalitetsstämpel på utbildningen och ett kvitto på att den tredjepartsgranskats.

Välkommen som medlem!