MIS styrelse

Magnus Rignell (ordförande)
VWR International AB
Fagerstagatan 18A
163 53 Spånga
Tfn        08-621 34 00
Fax        08-621 34 66
Mobil    070-821 39 60
e-post  
Jonas Ammenberg (vice ordförande)
IEI Dep. of Management Engineering
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tfn       013-28 16 79
Mobil    073-656 93 98
e-post  
Petra Michelsen (sekreterare)
Yggdrasil Miljö
Bältgatan 1
114 59 Stockholm
Mobil    070-666 85 90
e-post  
Lars-Erik Westergren (kassör)
Maquet Critical Care AB
Box 6108
171 06 Solna
Tfn        08-730 78 13
Mobil    070-782 78 13
e-post  
Cathrin Stock (ledamot)
Vattenfall Värme
Bolandsgatan 13
753 82 Uppsala
Mobil    070-250 98 51
e-post  
Staffan Söderberg (ledamot)
AMAP Sustainability
Norrhagsvägen 31B
182 47 Danderyd
Mobil    070-691 22 69
e-post   
Evangelia Mitilinou (ledamot)
Arbetsmiljökonsult Evangelia Mitilinou AB
Tumultgränd 6B
162 47 Vällingby
Mobil   070-249 07 75
e-post  
Göran Sjöblom (ledamot)
Envima AB
Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Mobil   070-624 75 85
e-post  

Suppleanter

 
Mia Stenborg
Folktandvården i Stockholms Län AB
Box 6240
113 82 Stockholm
Mobil   070-737 53 67
e-post
Maria Hedqvist
COWI AB
Skärgårdsgatan 1
402 41 Göteborg
Mobil   070-918 19 21
e-post  

 

Revisorer

 
Arne Assarsson (ordinarie)  
Jonas Solehav (suppleant)  

Valberedning

 
 Torbjörn Brorson  
 Anders Johansson