Bli medlem

Gå med i ett aktivt nätverk med miljörevisorskollegor

Som medlem i MIS får Du tillgång till ett aktivt nätverk med miljörevisorskollegor, både regionalt och nationellt.

Du får inbjudan till årsmöte, höstmöte, nätverksträffar, information om utbildningar, seminarier m m.

Dessutom får du vårt medlemsblad MiljöMISsivet fyra gånger om året, vår folder, våra stadgar och etiska regler, tolkningsdokumentet utan kostnad och givetvis tillgång till medlemssidorna på den här hemsidan.

Information från MIS

Information från MIS får du i första hand via E-post. Det är därför viktigt att du meddelar din E-postadress och ändringar till MIS kansli så att du får ut maximalt av ditt medlemskap.

Vem kan bli medlem

MIS är en intresseförening och ett nätverk för miljörevisorer, miljörevisionsledare och andra intresserade som vill främja föreningens syfte; att sprida kunskap om vad miljörevision är och stötta dem som vill utbilda sig till miljörevisorer. I MIS stadgar hittar du våra mål och villkoren som gäller för medlemskap.

Personligt medlemskap

Observera att ditt medlemskap är personligt och inte kan överlåtas till någon annan. Det innebär att du själv måste informera MIS kansli om du byter arbete eller arbetsplats.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor samt en avdragsgill serviceavgift 450 kr +moms , totalt 762 kr, faktureras när du antagits som medlem.

Du får då ett medlemsnummer som alltid måste anges vid betalningen till vårt postgiro 417 78 87 – 9.

Pensionärer och studerande

Pensionär betalar bara medlemsavgift 150 kr/år. Studerande har gratis medlemskap. Om du är pensionär eller student var vänlig skriv in detta i meddelandefältet.

Ansökan om medlemskap

* = Obligatoriska uppgifter

Personuppgifter

Jag har möjlighet att ta emot e-faktura

Frivilliga uppgifter

Fyll gärna i dessa uppgifter då det är viktigt att föreningen har god kunskap om medlemmarnas bakgrund. Genom att ha uppgifter om medlemmarnas utbildning och yrkeslivserfarenheter får MIS en profil över medlemmarna som är ett värdefullt underlag för att kunna utveckla verksamheten, t ex för att ge relevant vidareutbildning samt anordna nätverksträffar inom olika områden. Vi kan också visa utåt vilken samlad kompetens och kunskap som föreningen har att tillgå i olika sammanhang.

Jag är certifierad miljörevisor:

Säkerhetskod:
CAPTCHA code
Skriv in texten ovan: