Kalendarium

fredag
4
oktober

MIS Utbildning 2 - Hållbarhetsrevision

Läs mer »

Välkomna till MIS utbildning – Hållbarhetsrevision: revision för hållbar utveckling 4 okt 2019 -

MIS tar nu det första greppet runt att utbilda våra medlemmar i området Hållbarhetsrevision. Missa inte det unika tillfället att delta på föreningens första utbildning där vi sätter hållbarhetsrevision på kartan. Vi ringar in hållbarhetsbegreppet, vad revision av området kan innebära, betydelsen av strategier och organisatoriska perspektiv på miljö- och hållbarhetsarbetet.

Plats: Essinge konferenscenter, Stora Essingen
Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm, www.essingekonferens.se
(Vi rekommenderar att du åker kommunalt till konferenscentret. Tvärbanan och Buss 1 stannar precis utanför. Begränsat med parkeringsplatser.)

Föreläsare: Jonas Ammenberg (MIS), Magnus Rignell (MIS) samt ev. andra från MIS styrelse.

Pris: Deltagaravgift – medlemmar inkl. lunch/för och eftermiddagsfika 3.500 kr exkl. moms, icke medlemmar i MIS 5.500 kr exkl. moms, faktureras i samband med anmälan. För dig som ännu inte är medlem i MIS, bli medlem och få den lägre avgiften samt första årets medlemskap gratis.

Anmäl här: https://dinkurs.se/62062

>> Läs inbjudan här

Agenda:

08.30  Välkomstkaffe

09.00  Hållbarhetsrevision – vad är det?

10.00   Miljö- och hållbarhetsstrategiskt arbete: bl a med reflektioner om ledningssystemens och revisorernas roll.

11.00    Hållbarhetsrevision; vanliga revisionskriterier, belägg och avvikelser

12.00   Lunch och mingel

13.00   Organisatoriska perspektiv på miljö- och hållbarhetsarbete: finns den optimala organisationen och hur kan organisatoriska aspekter inkluderas vid revisioner?

14.00   Workshop: vad kännetecknar föredömligt hållbarhetsarbete? Hur kan detta omvandlas till checklistor för revisorer och verktyg för hållbarhetsstrategiska analyser?

15.00     Presentationer från workshop: checklistor och verktyg, tips på frågor, nyckelpersoner att intervjua, etc

15.45      Avslutning/Summering (16.00 – slut)

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

tordag
24
oktober

MIS höstmöte

Läs mer »

Plats: Lokal + Skype

Tid + Agenda: anges senare

tisdag
3
december

Styrelsemöte MIS

fredag
13
december

Utgivning - MISsivet nr 4, 2019

 

 

Kommande revisionsutbildningar hos våra partners:

tisdag
24
september
PARTNERUBILDNING

Ramboll - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001

Läs mer »

Anmäl dig här >> https://www.rsmco.se/utbildning/kurser/grundlaggande-miljoledning-enligt-iso-140012015/

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

tisdag
8
oktober
PARTNERUBILDNING

Ramboll - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001

Läs mer »

Anmäld dig via länken >>https://www.rsmco.se/utbildning/kurser/grundlaggande-miljoledning-enligt-iso-140012015/

Plats: Jönköping (för plats se länk till utb.), Jönköping,

måndag
21
oktober
PARTNERUBILDNING

Yggdrasil Miljömanagement - Revisionsutbildning

Läs mer »

Läs mer och anmäl dig här >>http://yggdrasilmiljo.se/nyheter/hostens-utbildningar-pa-yggdrasil/

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

tisdag
22
oktober
PARTNERUBILDNING

Ramboll - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001

Läs mer »

Anmäl dig via länk >>https://www.rsmco.se/utbildning/kurser/grundlaggande-miljoledning-enligt-iso-140012015/

Plats: Malmö (för plats se länk till utb.), Malmö,

tisdag
5
november
PARTNERUBILDNING

Ramboll - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001

Läs mer »

Anmäl dig via länken >>https://www.rsmco.se/utbildning/kurser/grundlaggande-miljoledning-enligt-iso-140012015/

Plats: Göteborg (för plats se länk till utb.), Göteborg,

tisdag
19
november
PARTNERUBILDNING

Ramboll - Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001

Läs mer »

Anmäl dig via länken: https://www.rsmco.se/utbildning/kurser/grundlaggande-miljoledning-enligt-iso-140012015/

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,