Kalendarium

tordag
14
mars

Styrelsemöte MIS

fredag
15
mars

Utgivning - MISsivet nr 1, 2019

Läs mer »

Tema "Vad gör våra medlemmar"

onsdag
27
mars

MIS årsmöte 2019

Läs mer »

Plats: RISE lokaler, Drottning Kristinas Väg 61, Stockholm

Tid: 09.30-16

Agenda:

09.30       Kaffe och macka
10.00        MIS medlemsmöte 2019 (agenda se sida 2)
12:00        Lunch och mingel
13.00        Föreläsningar (detaljer anges senare)
14.30         Fika med bulle och mingel
14.45         Workshop
16.30        Summering av dagen

Agenda 2: Detajerad agenda anges senare

Anmälanhttps://dinkurs.se/arsmote19

Inbjudan: >> Klicka här

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

tisdag
7
maj

MIS utbildning 1 - Kvalitetsrevision

Läs mer »

Tid + plats: anges senare

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

onsdag
29
maj

Styrelsemöte MIS

fredag
14
juni

Utgivning - MISsivet nr 2, 2019

tordag
22
augusti

Styrelsemöte MIS

fredag
13
september

Utgivning - MISsivet nr 3, 2019

fredag
4
oktober

MIS Utbildning 2

Läs mer »

Tid + plats + ämne: anges senare

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

tordag
24
oktober

MIS höstmöte

Läs mer »

Plats: Lokal + Skype

Tid + Agenda: anges senare

tordag
7
november

Styrelsemöte MIS

fredag
13
december

Utgivning - MISsivet nr 4, 2019