Nyheter

Skicka dina frågor till tolkningsgruppen

Det finns ett stort behov av tolkningar kring standarden ISO 14001:2015 innan en ny praxis är etablerad. Därför finns SIS tolkningsgrupp som ett stöd för dig när du har frågor.

Det finns ett stort behov av tolkningar kring standarden ISO 14001:2015 innan en ny praxis är etablerad. Därför finns SIS tolkningsgrupp som ett stöd för dig när du har frågor. 

Tolkningsgruppen för ISO 14001 hjälper dig att förtydliga och förklara innebörden i kraven och klargöra formuleringarna i standarden. Allt för att göra det enklare för dig att använda ISO 14001. 

Det kan ta olika lång tid att behandla din fråga och återkomma med ett svar. Allt beror på hur omfattande frågan är. Enklare frågor tas upp i tolkningsgruppen och du kan få svar inom 14 arbetsdagar. Mer komplicerade frågor tas på möten.

Du hittar gruppen här:

http://www.sis.se/tema/ISO14001/ISO14001-formular-tolkningsgruppen/