Nyheter

RISE personcertifiering av miljörevisorer

RISE Certifiering (f.d. SP och SITAC) är ackrediterade att utfärda behörighetscertifikat för Miljörevisorer. Certifikatet utfärdades tidigare av SIS. Ansökan om personcertifiering som Miljörevisor ska från och med juli 2015 ställas till RISE Certifiering

RISE Certifiering (f.d. SP och SITAC) är ackrediterade att utfärda behörighetscertifikat för Miljörevisorer. Certifikatet utfärdades tidigare av SIS. Ansökan om personcertifiering som Miljörevisor ska från och med juli 2015 ställas till RISE Certifiering. Läs mer om ansökan och certifieringsregler på www.ri.se (http://www.sp.se/sv/index/services/miljorevisor/Sidor/default.aspx).

Som bevis på att man är godkänd Miljörevisor så erhålls ett fysiskt certifikat. En webbsida i RISE regi är under konstruktion där man även ska kunna söka efter certifierade Miljörevisorer. Under tiden hänvisas till SIS befintliga hemsida, dock med reservationen för bristande uppdatering.

Kontaktper

son för frågor rörande tidigare förhållanden med SIS avseende certifiering av Miljörevisorer hänvisas till Ulf Petersson på tel. 010-516 63 16.

På RISE hemsida finns dokumentet ”Personcertifiering av miljörevisorer. Det är ett tolkningsdokument avseende kraven i ISO 19011:2011.

På SIS hemsida finns ett erbjudande för MIS-medlemmar med 25 % rabatt på Perspektiv+. En webbtjänst i form av stöd för att skapa och förvalta ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.