Nyheter

Resultat av extra föreningsmöte

Idag 24 november genomfördes ett extra föreningsmöte som uppstart på höstmötet. Mötets syfte var att ta ställning till en proposition från styrelsen om ett namnbyte på föreningen.

 Ett antal motioner hade också sänts in till styrelsen innan mötet med andra namnförslag. Namnbytet är en del av arbetet med att bredda föreningen och jobba med flera perspektiv i framtiden utöver miljöområdet.

Mötet beslutade att godta förslaget:

MIS – Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige

Och på engelska:

Environmental and Sustainability Auditors in Sweden

Förslaget har tagits fram av Staffan Söderberg.
Under mötet beslutades också om ändringar i föreningens stadgar och MIS etiska regler. Namnförslaget kommer att träda i kraft i samband med att stadgeändringen godtas vid ett andra tillfälle under årsmötet.

// Styrelsen i MIS