Nyheter

MIS får ny logotype

MIS medlemmar har under våren röstat på 4 olika logo förslag som tagits fram av Envima. Styrelsen har sett behov av en ny logo nu när vi har ett nytt namn och i stort ser över föreningens hela kommunikationsmaterial.

Vinnande bidrag blev förslag 1.

Förslag 1 röstades fram av medlemmarna med nästan 50 % av alla röster. Hela 95 medlemmarar röstade i enkäten där det fanns 4 förslag att rösta på. Styrelsen beslutade enhälligt att gå på medlemmarnas önskan och förslag 1 (se nedan) blir från och med föreningens logo som kommer att användas här på hemsidan, i våra andra kommunikationskanaler och även i MISsivet. Endast mindre justeringar har gjorts på det vinnande bidraget så som att &-tecknet bytts ut mot ett "och" samt att ett bindstreck tagits bort.

I nästa nummer av MISsivet kan du läsa mer om omröstningen.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som röstat och ser nu fram emot att börja använda den nya logon.