Nyheter

Nya ISO 19011 är på plats

ISO 19011 standarden - vägledning för revision av ledningssystem har nu uppdaterats och kommit ut i en ny version ISO 19011:2018.

Läs mer om den nya versionen på ISOs hemsida:

https://www.iso.org/news/ref2304.html?utm_medium=email&utm_campaign=ISO%20Newsletter%20August%202018&utm_content=ISO%20Newsletter%20August%202018+CID_d5f16a42755cf7edf5ebcfd709da7842&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Read%20more