Nyheter

Ledare i senaste MISsivet: Ledningssystemen och certifieringen lever

Över 5000 svenska företag och mer än 300 000 företag i 171 länder kan inte ha fel, ett miljöledningssystem och certifiering i linje med ISO14001 ger mervärden för företaget.

Dessutom växer idag också efterfrågan av ledningssystem för strukurerad ledning och förbättring inom områden som energiledning, riskledning, food management etc. Den samlade bilden är alltså att intresset för internationella standarder inom viktiga områden för hållbar utveckling bara ökar.

I dagens debatt framställs ibland ledningssystemen som en bromskloss och något som hindrar hållbar affärsutveckling. Vi tror att det är precis tvärtom. Ledningssystemen är och har varit från och med att de började bli populära i slutet av 1900-talet en grund och en förutsättning för att kunna ta effektiva steg mot minskad miljöpåverkan och därmed en allt mer miljömässigt hållbar värld.

Självklart har våra system brister liksom ISO standarderna och självklart kan man hamna i ett byråkratiskt träsk som tar tid ifrån egentliga förbättringar men det är som med allt annat. Allt handlar om vad man gör det till och hur man väljer att strukturera sitt arbete. Kraven i ISO standarderna är i sig inte byråkratiska. Det är ytterst få dokument du egentligen behöver ha dokumenterade. Det mesta vi dokumenterar inom miljöområdet är inte orsakat av standarderna utan utifrån vad vår lagstiftning kräver. Men ledningssystemet hjälper oss att hantera lagstiftningen och styra mot det som är viktigt.

De nya ISO standarderna med fokus på risker och möjligheter har dessutom redan bidragit till att många börjar tänka i nya banor och istället för att gräva ner sig i problemet faktiskt börjar diskutera möjligheten som på ett snabbare sätt leder mot rena förbättringar och minskad negativ miljöpåverkan.

Verksamhetens storlek, art och affärsmodell måste styra omfattningen av ett system och i detta har vi revisorer en jätteviktig roll. Stötta, utmana och driv organisationerna ni jobbar med mot effektivare system med mindre dokumentation och fokus på möjligheter. Där har vi receptet på ledningssystemen som är den stabila grunden att stå på i arbetet mot en mer miljömässigt hållbar värld.

/MIS styrelse gnm Magnus Rignell

Läs mer om den nya ISO 14001 i senaste MISsivet (som medlem loggar du in och hittar den på medlemssidorna).

Är du inte medlem och vill läsa vår intressanta tidining och ta del av alla andra fina erbjudande som medlem >>klicka här!